Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

XÃ HÓA TRUNG

Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Hóa Trung;
Địa chỉ: xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên;
Điện thoại: 02803.820.480;

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

1. Chủ tịch HĐND
Họ và tên: Nguyễn Lâm Tùng;
Năm sinh: 1976;
Chức vụ:Phó  Bí thư TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp;
Điện thoại cơ quan: 02803.820.480;
Email: …………………….………………….

 

 
2. Phó chủ tịch HĐND
Họ và tên: Trương Xuân Lý
Năm sinh: 1977
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 
Điện thoại cơ quan:
Email:


 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7635

Tổng truy cập: 2420127