Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Trên 2.000 đề tài, sáng kiến được các cấp có thẩm quyền công nhận

11-09-2020 15:19

Xác định rõ vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn trong việc tổ chức và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, 5 năm qua, LĐLĐ huyện đã chủ động chỉ đạo các công đoàn trực thuộc phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp triển khai đồng bộ, sâu rộng các phong trào thi đua. Nhờ đó, các phong trào thi đua ngày càng đi vào nề nếp, trở thành động lực thúc đẩy công nhân, viên chức, lao động toàn huyện tích cực lao động sản xuất, mang lại hiệu quả thiết thực; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn được khen thưởng

Thông qua các phong trào thi đua do LĐLĐ huyện phát động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” gắn với cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; phong trào “Thi đua học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị”; “Công nhân viên chức lao động huyện Đồng Hỷ chung tay xây dựng nông thôn mới”…Trong 5 năm qua đã có trên 2.000 đề tài, sáng kiến được các cấp có thẩm quyền công nhận. Có nhiều đề tài được áp dụng trong sản xuất làm lợi hàng trăm triệu đồng hoặc áp dụng trong công tác quản lý, chuyên môn đưa hiệu suất giải quyết công việc được nâng cao. Hàng năm có trên 95% các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 95% đoàn viên nữ đạt danh hiệu đảm việc nước, giỏi việc nhà xây dựng gia đình tiến bộ hạnh phúc…

Để các phong trào thi đua trong giai đoạn mới có sức lan tỏa sâu rộng, thời gian tiếp theo LĐLĐ huyện tiếp tục vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực, năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh… góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Nguyễn Thơm (Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông Đồng Hỷ)Thống kê truy cập

Đang truy cập:5849

Tổng truy cập: 782796