Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025

27-08-2020 14:26

 

“Tăng cường và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất toàn Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” là một nội dung trong mục tiêu tổng quát tại dự thảo Nghị quyết đã được các đại biểu thông qua tại phiên Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025  diễn ra sáng nay (ngày 27/8). Dự phiên Bế mạc có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thảo luận, thống nhất và bầu các chức danh: Bí thư và 2 Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Hoàng Anh Trung Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV được tín nhiệm bầu Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã tiến hành thảo luận và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện; phân tích, làm rõ thêm những hạn chế, tồn tại, đặc biệt là các nguyên nhân chủ quan, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp phù hợp trong thời gian tới để khắc phục thực sự hiệu quả những tồn tại, hạn chế. Đại diện các Đảng bộ trực thuộc đã tham luận về các nội dung: Vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đạo đức nghề nghiệp, tinh thông nghiệp vụ; một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm phát huy dân chủ, tính chiến đấu, tính lãnh đạo và tính giáo dục trong sinh hoạt Đảng; lãnh đạo thực hiện văn hóa doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển…

Đai hội đã biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết với mục tiêu tổng quát: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất toàn Đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục vượt mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, tích cực góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm vùng Trung du Miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục - đào tạo. Trong đó, xác định 7 chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ trong 2020 - 2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Anh Trung, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khóa XV khẳng định: Thành công của Đại hội một lần nữa khẳng định truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Sự đồng thuận cao và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Khối các cơ quan tỉnh đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Ban Chấp hành khóa XV cũng xác định nhiệm vụ trước mắt là tập trung xây dựng chương trình công tác toàn khóa, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy khoá mới. Cấp uỷ các cấp trong khối cần tập trung rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020; đề ra các giải pháp cụ thể, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch đề ra; đồng thời xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác trên từng lĩnh vực, triển khai thực hiện nghiêm những nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6438

Tổng truy cập: 782917