Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thông báo về việc đăng ký chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2021 xã Hóa Trung

06-08-2020 15:00

 

Kính gửi: Các Trưởng xóm trên địa bàn xã Hóa Trung.

Thực hiện văn bản số 967/UBND-TNMT ngày 30/7/2020 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND huyện Đồng Hỷ về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021. UBND xã Hóa Trung thông báo đến toàn thể các hộ dân trên địa bàn xã được biết việc đăng ký kế hoạc sử dụng đất cho năm 2021. Các hộ dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đề nghị lập hồ sơ với thành phần hồ sơ cụ thể như sau:

Về hồ sơ đăng ký chuyển mục đích của hộ gia đình cá nhân.

Đơn xin đăng ký chuyển mục đích theo mâu;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 03 bản (Phô tô);

Bản vẽ vị trí, danh giới, diện tích khu đất hoặc trích lục bản đồ đã được ký xác nhận.

2. Về tiến độ và thời gian thực hiện:

UBND xã yêu cầu các hộ dân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đến tại UBND xã để được hướng dẫn hồ sơ theo đúng quy định. (Gặp Cán bộ Địa chính xã để được hướng dẫn)

Thời gian các hộ đăng ký chuyển mục đích nộp về UBND xã trước ngày 15/8/2020, các trường hợp nộp sau thời gian trên UBND xã sẽ không tổng hợp trình UBND huyện.

Đây là nội dung quan trọng vậy yêu cầu các xóm sớm triển khai đến các hộ dân được biết để thực hiện./.

 



Thống kê truy cập

Đang truy cập:6523

Tổng truy cập: 783118